Kuupäev: 30. oktoobril 2023  

Adressaat: Sotsiaalministeerium, Tervisekassa, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 

Teabenõudja: MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased 

Teabenõudja sideandmed: info@meedikud-teadlased.ee

Taotletava teabe sisu: Üldise suremuse ja hospitaliseerimise andmed vanusegruppide ja Covid-19 vaktsineerituse lõikes

Taotletava teabenõude täitmise viis: kirjalik, elektrooniline

Lp. Teabevaldaja

Pöördume teie poole seoses sooviga analüüsida COVID-19 vaktsiinide mõju üldisele suremusele ja hospitaliseerimisele eesmärgiga kinnitada või lükata ümber hüpoteetiline seos COVID-19 vaktsiinide ning suremuse ja hospitaliseerimise suurenemise vahel.

Saatsime 1. veebruaril Tervisekassale ja teistele terviseala ametkondadele avaliku selgitustaotluse, milles kirjutasime muuhulgas: “Vaktsiinide terviseriskide hindamiseks tuleb võrrelda üldsuremuse ja üldhospitaliseerimise andmeid täiesti vaktsineerimata ning 1-, 2-, 3-, ja 4-doosiga vaktsineeritud inimestel.”

Sellest lähtuvalt palume esitada 2021. ja 2022. aasta järgnevad statistilised andmed:

  • Üldine suremus (kõikidest põhjustest tulenenud surmad) vanusegruppide ja COVID-19 vaktsineerituse lõikes, s.t. surmajuhtude arv täiesti vaktsineerimata inimeste ning 1-, 2-, 3-, 4- ja 5- doosiga vaktsineeritute kohta. Vaktsineerituks palume arvestada inimene vahetult pärast vaktsineerimist vastava doosiga (mitte alates vaktsiinikuuri kehtivusest). 
  • Üldine hospitaliseerimine vanusegruppide ja COVID-19 vaktsineerituse lõikes, s.t. hospitaliseeritute arv täiesti vaktsineerimata inimeste ning 1-, 2-, 3-, 4- ja 5- doosiga vaktsineeritute kohta. Vaktsineerituks palume arvestada inimene vahetult pärast vaktsineerimist vastava doosiga (mitte alates vaktsiinikuuri kehtivusest). 

Lisaks palume üldise hospitaliseerimise andmeid vanusegruppide lõikes aastate 2018, 2019 ja 2020 kohta.

Lugupidamisega,

Helen Lasn

Pille Varmann

Tiia Liivalaid

Joona Sõsa

Aune Altmets

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased juhatuse liikmed