Oled oodatud meiega liituma, kui soovid toetada läbipaistvat, ausat, teaduspõhist ja eetilist meditsiini ning anda oma panuse selle teema arutelusse ja sellele tuginevasse poliitikasse.
MTÜ tegevuses saab soovi korral osaleda ka anonüümselt. 
 
Enne liitumist palun tutvu põhikirjaga.

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased liikmeks astumise avaldus

Toetajaliige - hääleõiguseta isik, kellel ei ole arstiteaduskonna, keskastme meditsiini, loodus- või bioteaduste kõrgharidust, ei tegele teadustööga, kuid kes soovib MTÜ tegevust toetada

Tingimused

9 + 4 =