Pöördumised

Avaldus Riigikogu juhatusele EL asjade komisjoni töö hindamiseks ja kordusistungi korraldamiseks

Kuupäev: 26. märtsil 2024 Adressaat: Eesti Vabariigi Riigikogu juhatus Teadmiseks: Eesti Vabariigi Valitsus, Riigikogu liikmed, Riigikogu EL asjade komisjoni liikmed Kellelt: MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased Lp. Riigikogu juhatus Riigikogu EL asjade komisjon (ELAK) arutas 16. veebruaril WHO lepingumuudatusi puudutavat kollektiivset pöördumist, mille algatas MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased....

read more

Avaldus õiguskantslerile: kas Liisa Pakosta rikkus EL asjade komisjoni esimehena hea halduse tava?

Kuupäev: 18. märtsil 2024 Adressaat: Eesti Vabariigi õiguskantsler Teadmiseks: Eesti Vabariigi Valitsus, Riigikogu liikmed, Riigikogu EL asjade komisjoni liikmed Kellelt: MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased Lp. õiguskantsler Ülle Madise Riigikogu EL asjade komisjon (ELAK) arutas 16. veebruaril WHO lepingumuudatusi puudutavat kollektiivset pöördumist, mille algatas MTÜ Ühinenud Meedikud ja...

read more

WHO lepingute arutelu Riigikogu EL asjade komisjonis ebaõnnestus –sisulise diskussiooni asemel püüti marginaliseerida nii teemat kui petitsiooni algatajaid

Kuupäev: 15. märtsil 2024 Adressaat: Eesti Vabariigi Valitsus ja Eesti Vabariigi Riigikogu liikmed Teadmiseks: EV õiguskantsler, Sotsiaalministeerium, Immunoprofülaktika ekspertkomisjon, Terviseamet, Ravimiamet, Tervisekassa, Eesti Perearstide Selts, Eesti Õdede Liit, Eesti Arstide Liit, Eesti Haiglate Liit, Teadusnõukoda, EV peaminister, EV President Kellelt: MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased...

read more

Märgukiri WHO Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade muudatusettepanekute teemal

Kuupäev: 29. novembril 2023 Adressaat: Eesti Vabariigi Valitsus ja Eesti Vabariigi Riigikogu liikmed Teadmiseks: Sotsiaalministeerium, EV õiguskantsler, Immunoprofülaktika ekspertkomisjon, Terviseamet, Ravimiamet, Tervisekassa, Riigikogu Sotsiaalkomisjon, Eesti Perearstide Selts, Eesti Õdede Liit, Eesti Arstide Liit, Eesti Haiglate Liit, Teadusnõukoda, EV peaminister, EV President Kellelt: MTÜ...

read more

Rahvaalgatus – Eesti peab ütlema “EI” WHO sunnimeetmete rakendamisele enne 1. detsembrit

Rahvaalgatus „EI WHO sunnimeetmete rakendamisele!“ Alates 20. novembrist on võimalik oma allkirjaga toetada MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased poolt koostatud rahvaalgatust „EI WHO sunnimeetmete rakendamisele!“ Rahvaalgatuse põhjuseks on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) töörühma poolt algatatud muudatusettepanekute sisu [1] ja nende jõustumine[2] kehtivasse Rahvusvaheliste Tervise-eeskirjade...

read more

Avalik teabenõue 

Kuupäev: 30. oktoobril 2023   Adressaat: Sotsiaalministeerium, Tervisekassa, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus  Teabenõudja: MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased  Teabenõudja sideandmed: info@meedikud-teadlased.ee Taotletava teabe sisu: Üldise suremuse ja hospitaliseerimise andmed vanusegruppide ja Covid-19 vaktsineerituse lõikes Taotletava teabenõude täitmise viis: kirjalik,...

read more

Avalik selgitustaotlus immuniseerimiskava ja koolides vaktsineerimise teemal

Kuupäev: 01. veebruaril 2023 Adressaat: Sotsiaalministeerium Teadmiseks: EV õiguskantsler, Immunoprofülaktika ekspertkomisjon, Terviseamet, Eesti Haigekassa, Ravimiamet, Riigikogu Sotsiaalkomisjon, Eesti Perearstide Selts, Eesti Õdede Liit, Eesti Arstide Liit, Eesti Haiglate Liit, Teadusnõukoda, Riigikogu liikmed, EV valitsus, EV peaminister, EV President, MTÜ Mõttekoda Terve Laps - Terve...

read more

Kiri sperma kvaliteedi teemal Eesti Uroloogide Seltsi liikmetele ja Meestekliinikule

Lugupeetud Eesti Uroloogide Seltsi liikmed ja Meestekliiniku töötajad, pöördume teie poole MTÜ-st Ühinenud Meedikud ja Teadlased seoses teadusajakirjas Andrologyavaldatud uuringuga1, mis näitab, et Pfizeri COVID-19 vaktsiin vähendab sperma kvaliteeti.Viide: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/andr.13209 Uuringu autorid väidavad, et sperma kvaliteedi langus on ajutine, kuid uuringu enda...

read more

Avalik pöördumine Riigikogu liikmetele NETS II eelnõu probleemide teemal

Riigikogus (RK) läheb 06.04.2022 esimesele lugemisele Nakkushaiguste Ennetuse ja Tõrje Seaduse (NETSi) muutmise eelnõu, milles on mitmeid puuduseid. Juba 2003.a. seaduses oli palju vajakajäämisi, millele ka asjatundjad tähelepanu juhtisid, kuid paljusid asjaolusid ei võetud tookord arvesse. Praegune nakkushaiguste-alane olukord on muutunud oluliselt ja vana puuduliku seaduse lappimine tundub...

read more

Avalik pöördumine “Terve Laps – Terve Ühiskond”

Avalik pöördumine Riigikogu sotsiaalkomisjoni, Riigikogu naisteühenduse, Perede toetusrühma, Riigikogu kodanikuühiskonna toetusrühma ja Riigikogu laste toetusrühma poole. OLEME MURES EESTIMAA LASTE VAIMSE TERVISE PÄRAST Eesti laste ja noorte vaimne tervis on ohus. Seda näitavad järgmised faktid: Tervise Arengu Instituudi uuring ütleb, et iga viies 13- kuni 15-aastane noor on aasta jooksul...

read more