MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased

PRESSITEADE

15.03.2024

Riigikogu EL asjade komisjon (ELAK) arutas 16. veebruaril WHO lepingumuudatusi puudutavat kollektiivset pöördumist, mille algatas MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased.[1]

ELAKi esimehe Liisa Pakosta (Eesti 200) poolt juhitud ja kavandatud istung[2] ebaõnnestus. Pöördumise faktitäpse ja detailse käsitlemise asemel toimus istungil pöördujate avalik halvustamine ning kahe ettekandja ja ELAKi esimehe poolt teema sidumine infooperatsioonide ja Venemaa mõjutustegevusega. Sisulise kriitika asemel kasutati paljasõnalisi väiteid toomata nende taha ühtki viidet WHO lepingutest või muudest dokumentidest. Arutelu toimus sisuliselt petitsiooni algatajate osaluseta, kuna kolmest istungil osaleda soovinud spetsialistist lubati osa võtta vaid ühel. Algatajad valisid esindajaks Šveitsi juristi Philipp Kruse, kes on rahvusvaheliselt tuntud spetsialist WHO lepingute teemal. Ligi 2,5 tundi väldanud istungil võimaldati Krusel teha 5-minutiline ettekanne. Arutelus ta tõlke puudumise tõttu osaleda ei saanud, ühtegi küsimust talle ei esitatud.

Võiks eeldada, et kollektiivse pöördumise aruteluks kutsutakse ühe laua taha nii selle koostajad kui ka antud teemal kaasa rääkida soovivad eksperdid. See võiks olla nii demokraatlikus riigis, mida esindavad ausameelsed poliitikud, eriti kui kõne all on soov usaldust taastada, nagu mainis istungil oma sõnavõtus terviseminister Riina Sikkut. ELAKi istungi korraldajal olid aga ilmselgelt teised eesmärgid – sisulise arutelu vältimine, teema olulisuse pisendamine ja pöördumise algatajate halvustamine. 

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased saatis 15. märtsil Eesti Vabariigi Valitsusele ja Riigikogu liikmetele märgukirja, milles tuuakse välja põhjused, miks ELAKi istung ebaõnnestus ning milles esitatakse taotlus uue istungi korraldamiseks.[3]

Meedikud ja teadlased taotlevad uut ELAKi istungit või teemat olulise riikliku küsimusena käsitlevat Riigikogu istungit:

a) milles saavad osaleda vähemalt kolm esindajat, et lisaks pöördumise algatajatele oleks võimalik kaasata ka rahvusvahelisi eksperte;

b) milles toimub sisuline ja teemat puudutav arutelu;

c) mille toimumisest teavitatakse osapooli vähemalt seitse tööpäeva ette;

d) mis toimuks hiljemalt aprilli lõpus (2024).

Ühtlasi palutakse uue istungi korraldajal silmas pidada, et kollektiivne pöördumine põhineb konkreetsel rahvusvahelisel dokumendil, kus tuuakse välja punktid, mis võivad olla ohuks meie riigi autonoomsetele otsustele ja põhiseaduslikule korrale. Olgugi et hetkel on tegu dokumendi tööversiooniga, tuleb pöördumise aluseks olevad väited ümber lükata toetudes kas sama dokumendi teistele punktidele või mõnele muule rahvusvahelisele lepingule, mis on ülimuslik kõne all oleva lepingu suhtes. MTÜ ootab järgmiselt istungilt sisulist arutelu.

WHO uued lepingud vajavad kõrgendatud valvsust liikmesriikidelt ka seetõttu, et koroonakriisis minetas organisatsioon oma soovitustes varasema teaduspõhise lähenemise.[4] [5] WHO sobivus tsentraalse tervisekriisi koordineerijana on tänasel päeval äärmiselt küsitav.

MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased koondab üle 60 erineva spetsialisti. Oluline on märkida, et MTÜ koondab ja esindab ka neid, kes ei julge repressioonide kartuses oma nimega rääkida.

Lisainfo: MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased

Kontaktisik: Joona Sõsa

Telefon: 5541377
E-mail: info@meedikud-teadlased.ee

Viited:


[1] Ei WHO sunnimeetmete rakendamisele! MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased, Kaari Saarma, Pille Varmann, Joona Sõsa, Tiia Liivalaid, Helen Lasn, 17.11.2023
https://rahvaalgatus.ee/initiatives/a1dc806b-f963-4e35-9df2-fecae468207e

[2] ELAK peab WHO pandeemialeppe teemal avaliku istungi. 16.02.2024. Pressiteated, Euroopa Liidu asjade komisjon.

https://www.riigikogu.ee/pressiteated/euroopa-liidu-asjade-komisjon-et-et/elak-peab-who-pandeemialeppe-teemal-avaliku-istungi/

[3] Märgukiri: WHO lepingute arutelu Riigikogu EL asjade komisjonis ebaõnnestus – sisulise diskussiooni asemel püüti marginaliseerida nii teemat kui petitsiooni algatajaid,.MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased, 15.03.24

[4] Glück, T.L. Analüüs: Kas koroonameetmed põhinesid teadusel? 2. osa, 12.09.2023

https://vabadused.ee/analuus-kas-koroonameetmed-pohinesid-teadusel-2-osa/

[5] Glück, T.L. Analüüs: AMETLIKUD COVID-19 VÄITED – puutumatu valeinfo ehk millal faktikontroll vaikib, 3. osa, 21.02.24

https://vabadused.ee/analuus-ametlikud-covid-19-vaited-puutumatu-valeinfo-ehk-millal-faktikontroll-vaikib-3-osa/